Транслит Қазақ

Транслит – ол қазақ мәтінін кириллицадан Муса таңбаларымен жазуды мүмкін ететін құрал. Мұса мәтініне түзетулер енгізу керек болғандығымен, бұл жақсы бастама.

Транскрипциялау
Өрісті тазарту Айырбастау буферіне көшіріп алу МФА

© 2002-2022 The Musa Academy musa@musa.bet 05apr21